Företagsgalan i Uppsala

Företagsgalan i Uppsala är en gala som varje år anordnas av organisationen ’Företagarna lokalförening i Uppsala’. Galan, som är inne på sitt nionde år, kommer att inträffa den 11 maj på Uppsala slott. Under kvällen kommer olika företag att hyllas för deras bedrifter inom olika kategorier.

http://foretagargalanuppsala.se/hem/

Vem ska hyllas den 11 maj?

Det finns sex olika kategorier man kan nomineras till. Efter man har nominerats väljer en jury ut finalisterna där vinnaren sedan utses på galan. En person kan nomineras till flera olika kategorier beroende på deras prestationer.

De olika kategorierna

Den 11 maj kommer personer hyllas i en av sex olika kategorier så som ”Årets företagare”, ”Årets unga förtagare”, ”Årets hållbara företag” och ”Årets komet”, ”Årets handel” och ”Årets innovation”.

Årets företagare

Priset för årets företagare kommer tilldelas en framgångsrik företagare som har eller driver ett lyckat företag. Den nominerade ska även ha agerat föredöme för andra företag. Man måste vara kreativ och vara duktig på att komma på nya sätt arbeta effektivt med nya initiativ.

Årets unga företagare

Priset för årets unga företagare delas ut till en yngre företagare som högst får ha fyllt 30 år. Företagaren ska visa på en lovande framtid inom företagandet och vara en bra förebild för andra unga företagare. Företaget måste ha gått vinst och ha åtminstone ett fullt räkenskapsår.

Årets hållbara företag

Priset för årets hållbara företag tilldelas ett företag som visar konsideration till utmaningar inom miljö, ekonomin och samhället. Företaget ska aktivt arbeta för en positiv samhällsutveckling och Uppsalas näringsliv. Företaget ska också bidra till en bättre tillvaro för de boende i kommunen.

Årets komet

Priset för årets komet ges till ett företag som har haft en har potential för eller ha haft hög tillväxt. Företaget behöver inte ha bra lönsamhet utan bedöms på utvecklingspotential.

Årets handel

Priset för årets handel som på något sätt visat på resultatrik företagande och som utmärkt sig med bra kampanjer och idéer. Företaget ska också ha utmärkt sig med ökad lönsamhet och vara en förebild för gott företagande.

Årets innovation

Priset för årets innovation tilldelas en företagare som inriktat sig på en innovation med hög potential för tillväxt och som antingen kan vara ett vanligt företag eller ett så kallat ”start-up” företag. Varan måste både vara nytänkande och hålla en hög innovativ nivå.

Hur nomineras man

Det senaste datumet för nominering var den 20 januari 2017. Nomineringen skedde på galans hemsida. För att nominera något företag måste man ange namn på företaget, välja en kategori och sedan motivera varför företaget bör vinna priset inom kategorin.

Företagarna

Företagarna är en organisation som arbetar för att främja ett aktivt företagande i Sverige. Organisationen har 260 lokalföreningar som i sin tur arbetar på en lokal nivå för att främja det lokala näringslivet. Företagsgalan anordnas av företagarna i Uppsala som håller i events för att dra igång sökandet för vem som ska bli hyllad på galan i början av januari. Samtidigt som man arbetar med andra frågor inom representationen för företagarna i Uppsala kommun.

Privacy Policy